Share

Nikah İşlemleri

NİKAH İŞLEMLERİ

EVLENMEK  İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Altınözü’nde ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 

 
1-EVLENME YAŞI
18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 
a)17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 
b)16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır. 
 
2-FOTOĞRAF
4  adet vesikalık fotoğraf

3-Evlilik için Kan Tahlili 
 
4-SAĞLIK RAPORU
Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.  
 
5-EVLENME EHLİYET BELGESİ (Evlendirme memurluğumuzdan çıkartılmaktadır.)
Açıklama:
Evlendirme memurluğumuz KPS sistemine bağlı olup sistem arızaları durumunda evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir. 
 
6-ÖZEL BELGELER
  
İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.
 
  

YABANCI NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER 

EVLENME EHLİYET BELGESİ NDE BULUNMASI GEREKEN  BİLGİLER 

-Evlenecek kişinin ADI-SOYADI,DOĞUM YERİ,DOĞUM TARİHİ 

-EVLNECEK KİŞİNİN MEDENİ DURUMU :bekar ,dul,boşanmış olarak belitilecek.Ayrıca' 'Evlenmesinde sakınca yoktur, evlenebilir, Evlilik kaydı yoktur ,Evlenmemiştir,Evlik kaydına rastlanmamıştır,Hiç evlenmemiştir' açıklaması mutlaka yapılacak 

-Evlenme ehliyet belgesinde evlenecek kişininDOĞUM YERİ ile ANNE -BABA ADI 'nın bulunmaması halinde bu bilgileri gösterir ilgili makamlardan alınacak DOĞUM BELGESİ getirilecektir

-Evlenme Ehliyet belgesindeki bilgiler "PASAPORT " ya da taşıdıkları  "KİMLİKTEKİ " bilgilerle aynı olacaktır

YUKARIDAKİ EVRAKLAR KENDİ ÜLKESİ YETKİLİ MAKAMLARINDAN ALINACAKSA 

-Evrak APOSTİLLE olacak.APOSTİLLE yoksa vatandaşıolduğu ülkedeki TÜRK KONSOLOSLUĞUNDAN TÜRKÇE'Yye çevrilerek onaylatılacaktır.

-Evrakları kend ülkesinden değil de ANKARA'da bulunan  kendi ülkesi Büyükelçiliğinden alınacak ise;TÜRK DIŞİÇLERİ BAKANLIĞIN'dan onaylatılacaktır.

 -Evrak diğer illerde bulunan KONSOLOSLUKLAR'dan alınacak ise; o ilin VALİLİK MAKAMINCA (Hukuk İşleri) tarafından onaylatılacaktır.

NOT:Fahri Konsolosluklarca verilen evraklar kabul edilemez 
 
VEKALETNAME :
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. 
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Oluşturulma Tarihi : 25.07.2017