Share

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Müdürlüğü

Mevsimlik personel düzenlemelerinin her yıl ayrıntılı olarak yapılması

Personel politikaları izlenerek temel ilkelere ve hizmet esaslarına göre personel ihtiyacının izlenmesi ve planlanması,

Personelin hizmet üretiminde etkin ve verimli olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve Belediye Meclisine sunulması,

Hizmet alanının genişliği ve çeşitliliğine bağlı olarak, hizmetlerin tanımlarına uygun ve sınıf ve kadro esaslarına göre personel hareketlerinin yürütülmesi,

Belediye içi personel işlemlerinin belirlenmiş esaslar çerçevesinde her birimde aynı şekilde yürütülmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı îş Kanunu ile ilgili mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin izlenerek personele uygulanmasının sağlanması,

Memur ve işçi aylıkları ödemelerinde toplam kadro mevcudunu dikkate alarak yılı içerisinde meydana gelebilecek muhtemel değişiklikleri de göz önünde bulundurarak personel giderleri teklifinin hazırlanması,

Mevzuatın gerektirdiği diğer hizmetlerin ifası,

Oluşturulma Tarihi : 25.07.2017